ETİK KOMİSYON BAŞKANI
 
Mahmut YENİAY - İlçe Yazı İşleri Müdürü  Tel: 0 (232) 545 31 50 
 
ETİK KOMİSYON ÜYELERİ
 
Sevgi YILMAZ           - Mal Müdürü  Tel: 0 (232) 545 35 07 
Murat İÇEL                - İlçe Milli Eğitim Müdürü   Tel: 0 (232) 544 48 88
İbrahim ALTUNTAŞ  - Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü  Tel: 0 (232) 545 15 03
Dr. Sevgül BARIŞ       - İlçe Sağlık Müdürü  Tel: 0 (232) 545 11 87
 
ETİK KOMİSYON MEVZUATLARI
 
http://www.etik.gov.tr/Mevzuat.aspx?id=1