Ödemiş Malmüdürlüğünce 04.07.2018 tarihinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine gereğince Kaymakçı mahallesinde bulunan hazineye ait 22 adet taşınmazın kiralanması ve 1 adet aracın satış ihalesi ait liste aşağıda sunulmuştur.