Ödemiş Malmüdürlüğünce 09.05.2018 tarihinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/a maddesine göre satış ihalesi yapılacak olan " Tescilli Araçların Hurda Demir olarak" ve " 2 Adet Araç"' a ait liste aşağıda sunulmuştur.