İlçe Milli Eğitim Müdürü

Murat İÇEL

 

1970 yılında Ödemiş'te doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini burada tamamladı. 1987 yılında Uludağ Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Biyoloji Öğretmenliği programına yerleşti. 1991 yılında buradan mezun oldu ve aynı yıl girdiği MEB Öğretmenlik Yeterlik Sınavını kazanarak Kırşehir'de öğretmenliğe başladı. Bartın ve Manisa illerinde çalıştıktan sonra 2004 yılında İzmir/Ödemiş'e atandı. 2005 yılında girmiş olduğu Uzman Öğretmenlik sınavında başarılı oldu ve Uzman Öğretmen ünvanı aldı. Girmiş olduğu yöneticilik sınavlarında başarılı olarak, Müdür yardımcılığı, Müdür Başyardımcılığı ve Okul Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Ödemiş Fen Lisesi Kurucu Müdürlük görevini yaptı. 2010 yılında Ödemiş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi Stratejik Planlama Sorumlusu olarak görevlendirildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 2011-2014 yıllarını kapsayan Stratejik Plan kitabını hazırladı. 2013-2014 yıllarında yapılan Şube Müdürlüğü yazılı ve sözlü sınavlarında başarılı oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 11 Temmuz 2014 tarihli kararnamesiyle Ödemiş İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak görevlendirildi.

 

GÖREV TANIMI

Hizmet alanındaki okul ve kurumların amacına uygun, verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak, yönetmelikler ve mevzuatla Müdürlüğe verilen hizmetleri kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge, plan, program ve emirler doğrultusunda planlamak, örgütlemek, yönlendirmek, koordine etmek ve denetlemek suretiyle yerine getirmek veya yapacağı iş bölümü çizelgesine, göre kendine bağlı görevliler vasıtasıyla yapılmasını sağlamak.

MİSYONU

Ödemiş Milli Eğitim Müdürlüğü, kaynaklarını etkin ve en verimli şekilde kullanarak yürürlükteki yasa ve mevzuatlar doğrultusunda görev tanımı içerisine dahil olan bütün faaliyet alanlarında, hizmet alması gereken herkese, eşit erişim hakkı tanıyarak mümkün olan en yüksek standartlarda, bilimsel temellere dayalı kaliteli hizmet verme amacında olan ilçe milli eğitim kuruluşudur.

VİZYONU

Eğitimde yüksek başarılara odaklanmış gülümseyen ve gülümseten, önder ve örnek bir ilçe milli eğitim teşkilatı olmak.

TEMEL İLKE VE DEĞERLERİ

 • Şeffaflık
 • Tarafsızlık
 • Bilimsellik
 • Etkinlik ve Etkililik
 • Sürekli gelişme ve yeniliklere açıklık
 • Kaliteli hizmet ve verimlilik
 • Katılımcılık, Dayanışma ve İşbirliği
 • Planlılık
 • Saygı ve Hoşgörü
 • Eşitlik ve Hakkaniyet
 • Verimlilik
 • Eleştirilere açıklık
 • Sorumluluk ve Hesap verebilirlik
 • Güvenirlik
 • Açık ve dürüst iletişim
 • Empati
 • Hayat boyu öğrenme
 • Milli ve Manevi değerlere bağlılık
 • Başarının takım çalışmasıyla geldiğine inanma, biz bilinciyle çalışma
 • Evrensel ve bilimsel ilkeler doğrultusunda yeniliklere açık olma
 • İnsan haklarına bağlı olma, inanç ve düşünme farklılıklarını zenginlik olarak görme
 • Çevrenin canlı ve cansız varlıklarını koruma
 • Problemin değil, çözümün parçası olma

BİRİMLERİ

 

PERSONEL DURUMU

1426 adet ilçe milli eğitim personeli bulunmaktadır.
 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adresi: Saraçoğlu Cad. No:10/A Ödemiş/IZMIR
Tel: 0 (232) 544 4888- 545 2098
Faks: 0 (232) 544 5057
Web Adresi: http://odemis.meb.gov.tr
E-posta adresi:odemis35@meb.gov.tr; odemis35@gmail.com