İNSAN HAKLARI İLE İLGİLİ BAŞLICA

KURULUŞLAR
 
 
 
 
ULUSAL KURULUŞLAR
 
 
 
 
 
TBMM İnsan Haklarını İnceleme

Komisyonu
 
Adres: Bakanlıklar-Ankara
 
Tel: (312) 420 56 96
   
 
 
Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı
 
Tel: (312) 430 72 84 Faks: 0312 430 43 97
 
     
 
 
Adalet Bakanlığı Uluslar arası Hukuk ve Dış İlişkiler

Genel Müdürlüğü
 
Adres: Milli Müdafaa Cad. No.22

Bakanlıklar-ANKARA
 
Tel: (312) 418 90 12
 
Faks: (312)425 02 90
   
 
 
Dışişleri Bakanlığı
 
Avrupa Konseyi ve İnsan Haklarından Sorumlu Genel

MüdürYardımcılığı
 
Adres : 06100 Balgat-ANKARA
 
Tel: (312)292 10 00
   
 
 
İnsan Ticareti Mağdurları Acil Yardım ve İhbar Hattı:

157
 
 
 
İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı

İnsan Hakları İhlâlleri İnceleme Bürosu
 
Adres: 06100 Bakanlıklar-ANKARA
 
Tel: (312) 425 72 14/3472-(312) 418 14

83-69
 
Faks: (312)418 12 60
 
 
 
İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme

Başkanlığı
   
 
 
Jandarma Genel Komutanlığı - Jandarma İnsan Hakları

İhlâlleri İnceleme ve Değerlendirme Merkezi (JİHİDEM)
 
Adres : Korg. Hulusi Sayın Kışlası Zemin Kat

06500 Beştepe-ANKARA
 
Tel: (312)456 1 156(pbx)
 
Faks: (312) 212 84 63/0-215 14 17
   
 
 
 
 
 
Emniyet Genel Müdürlüğü İnsan Hakları Şube

Müdürlüğü
   
 
 
Sağlık Bakanlığı İnsan Hakları Şube

Müdürlüğü
 
Adres : Mithatpaşa Cad. No : 3 06434 Sıhhiye

/ ANKARA
 
Tel: +90 (312) 435 6440
   
 
 
ULUSLARARASI KURULUŞLAR
 
 
 
 
 
Avrupa Konseyi
 
Adres : 67075 Strasbourg Cedex
 
Tel: +33 (0)3 88 41 20 00
 
Faks: +33 (0)3 88 41 27 45
   
 
 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
 
Adres : F-67075 Strasbourg-Cedex
 
Tel: +33 (0)3 88 41 20 18
   
 
 
Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesi
 
Adres : Human Rights Building Council of

Europe F-67075 Strasbourg-Cedex
 
France
 
Tel: +33 3 88 41 39 39
 
Faks: +33 3 88 41 27 72
     
 
 
Birleşmiş Milletler Türkiye

Temsilciliği
 
Adres : BM Binası Birlik Mah. 2. Cad. No. 11

Çankaya-ANKARA
 
Tel: (312) 454 10 87
 
Faks: (312) 496 14 63
   
 
 
SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI
 
 
 
Türkiye Barolar Birliği İnsan Hakları Araştırma ve

Uygulama Merkezi
 
Adres: Karanfil Sk. No: 5/62 Kızılay-Ankara
 
 
Tel: (312)425 30 11/138
   
 
 
Ankara Üniversitesi SBF İnsan Hakları

Merkezi
 
Adres : Ankara Üniversitesi SBF Kampusu

Cebeci-Ankara
 
Tel: (312) 319 77 20/225
   
 
 
İstanbul Bilgi Üniv. İnsan Haklan Hukuku Uygulama ve

Araştırma Merkezi
 
Adres : Kurtuluş Deresi Cd. No:47

Dolapdere-İstanbul
 
Tel: (212) 253 87 42
   
 
 
Hacettepe Üniv. İnsan Hakları ve Felsefesi Uygulama

ve Araştırma Merkezi
 
Tel: (312) 299 21 60
   
 
 
İstanbul Üniv. İnsan Hakları Hukuku Araştırma ve

Uygulama Merkezi
 
Adres: İstanbul Üniversitesi

Beyazıd-İstanbul
 
Tel : (212) 522 18 81
   
 
 
 
 
 
Marmara Üniversitesi İnsan Hakları Merkezi
 
 
Adres : Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Tıbbiye Cd. Haydarpaşa-
 
istanbul
 
Tel : (216) 349 84 00
   
 
 
Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü-İnsan

Hakları Merkezi
 
Adres : TODAİE 1 numaralı cadde No:8

Yücetepe-Ankara
 
Tel : (312) 231 73 60
   
 
 
Helsinki Yurttaşlar Derneği
 
Adres : İnönü Cd. No:77/13

Gümüşsuyu-İstanbul
 
Tel : (212) 292 68 42-43
   
 
 
İnsan Hakları Derneği
 
Adres : Tunalı Hilmi Cd. 104/4

Kavakhdere-Ankara
 
Tel : (312) 466 49 13-14
   
 
 
İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma

Derneği
 
Adres : Mithatpaşa Cad. No.21/14

Kızılay-ANKARA
 
Tel : (312) 435 77 95
 
Faks : (312) 435 77 98
     
 
 
İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım

Vakfı
 
Adres: Büyük Karaman cd. Taylasan sk. No:3

Pk. 34230 Fatih / İstanbul
 
Tel: (212) 631 21 21 (pbx), (212) 631 29

65-66-67, (212) 631 33 68-69
 
Faks: (212)62170 51
     
 
 
Kadının İnsan Hakları Bilgi Belge

Merkezi
 
Adres : Arjantin Cd. No:22/10

Kavaklıdere-Ankara
 
Tel: (312) 467 13 37
   
 
 
Uçan Süpürge
 
Adres : Büyükelçi Sokağı 20/4 Kavaklıdere

Ankara Türkiye 06700
 
Tel: (312) 427 00 20
 
Faks: (312)466 55 61
     
 
 
Ayrımcılığa Karşı Kadın Haklan Derneği
 
Adres : Haseki Cad. Keçihatun Mah. Barbaros

Apt.No: 10/4 Aksaray-İstanbul
 
Tel: (212) 529 04 56
 
Faks: (212)589 85 85
 
E-posta : info@ak-der.org
   
 
 
 
 
 
Sivil Toplumu Geliştirme Programı- STK Destek

Ekibi
 
Adres : Uğur Mumcu Caddesi, No:59/4 06700

GOP-Ankara
 
Tel : (312) 447 77 81
   
 
 
Türkiye İnsan Hakları Kurumu Vakfı

(TİHAK)
 
Adres : Cinnah Cad. Kırkpınar Sok. No:3/1

-Ankara
 
Tel : (312)441 72 75
   
 
 
Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV)
 
Adres : Menekşe 2 Sk. No: 16/11

Kızılay-Ankara
 
Tel : (312)417 71 80
   
 
 
Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı

(TGTV)
 
Adres : Otakcılar Mh. Savaklar Cd. No: 1

Edirnekapı / Eyüp İSTANBUL
 
Tel : (212) 534 04 07 Faks:(212)534 04 08
 
   
 
 
Uluslararası Af Örgütü (UAÖ) Türkiye

Temsilciliği
 
Adres : Muradiye Bayırı Sk. No:50/1

Teşvikiye-İstanbul
 
Tel : (212) 258 43 67
   
 
 
Liberal Düşünce Topluluğu
 
Adres: Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No: 108/17

06570 Maltepe-Ankara
 
Tel : (312) 230 87 03 - (312) 231 60 69
 
 
Faks : (312).230 80 03