Nazım ÇOBANOĞLU
Malmüdürü

 

KURUMUN AMACI

178 sayılı Maliye Bakanlığının teşkilat ve görevleri hakkında hükmünde kararname ve diğer hukuki düzenlemelerle Maliye Bakanlığına ilçe düzeyinde verilen görevleri yürütmektedir.

MİSYONU

Devlet muhasebesinin; ekonomi yönetimi ve uluslararası kuruluşların bilgi ihtiyaçları doğrultusunda, uluslar arası standartlara uyumlu olarak oluşturulması, geliştirilmesi, bilişim teknolojileri kullanılarak kayıtlarının tutulması, sağlanması, çıktılarının değerlendirilerek, genel yönetim mali istatistiklerinin sistematik ve düzenli olarak yayınlanması, ilçemizde kullanılan hazineye ait taşınır ve taşınmaz malların yönetilmesi ve tavsiye edilmesi.

VİZYONU

Muhasebe hizmetlerini; konusunda uzman ve yetkili personeli ile etkin, hızlı, saydam, güvenilir, hesap verebilir şekilde sunan ve gerçek zamanlı veriler üreten öncü bir kurum olmak. Milli Emlak hizmetleri hazineye ait veya hazineye intikal edecek veya etmesi gereken taşınır ya da taşınmaz malları devlet menfaatine uygun etkin ve verimli biçimde diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak taşınmaz temin etmek hazinenin taşınmazlarının idaresi yoluyla bütçeye gelir sağlamaktır.

PERSONEL DURUMU

Uzman

1

Şef

1

V.H.K.İ

18

Memuru

2

Geçici Görevli

1

TOPLAM

23

 

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres: Akıncılar Mah. Mithatpaşa Cad. Hükümet Konağı Kat:2 Ödemiş/İZMİR
Tel: 0(232) 545 2119
Malmüdürü: 0(232) 545 3507
Vezne Servisi (dahili): 15
Milli Emlak Servisi (dahili): 18-19
Muhakemat (dahili) : 21-22
Muhasebe (dahili) : 13-14
Fax: 0(232) 545 3504
e-mail: sym35113@muhasebat.gov.tr


Hizmet Standardı Tablosunu Görmek İçin Buraya Tıklayın...