TARIMIN GELECEĞİ ARTIK SİGORTALI..

2005 Yılında çıkarılan Tarım Sigortaları Kanunu' temelinde devlet ve özel sektör işbirliği ile kurulan TARSİM (Tarım Sigortaları Havuzu) Haziran 2006 dan bu yana tarım sektörünün karşı karşıya kaldığı risklerin büyük bir bölümüne yüzde 50 oranında devlet destekli tarım sigortası ile önemli bir güvence sağlamıştır.

T.C. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığının Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olan bütün çiftçilerin faydalanabildiği tarım sigortasının amacı üretimin sürdürülebilmesi konusunda çiftçinin teşvik edilmesidir.

TARSİM'in temel amacı çiftçilere sigorta yapmak ve toplanan primlerle onların zararlarını karşılamaktır.

Tarımdaki risklerin, iklimsel değişiklikler ve belirsizliklerle birlikte daha da arttığı göz önüne alınırsa bu sistemin önünün açık olduğu ve ileriki yıllarda bu sisteme daha çok ihtiyaç duyulacağı, dolayısı ile çiftçilerimizin bu sistemi desteklemesi, sahiplenmesi ve sürdürülmesinin sağlanması gerekmektedir.

2006 yılında sigorta oranı az olup, 2007 yılında 60 bine yakın çiftçi sisteme dahil olmuştur bu rakam 2008 yılının ilk 6 ayında poliçe sayısı olarak 260 bine yaklaşmıştır.

Bitkisel ürün sigortalarında hasar bildirimlerinin en geç 5 gün içinde, sera sigortalarında en geç 24 saat içerisinde, hayvancılık alanındaki sigortalarda en geç 24 saat içerisinde doğrudan yada sigorta acentesi aracılığı ile başvuruların TARSlM'a yapılması gerekmektedir.

 

 

Devlet destekli olarak 5 çeşit tarım sigortası vardır, Bunlar;

 

- Bitkisel üretim sigortası: Açık alanda yetiştirilen tarla ve bahçe bitkileri, sebze, meyve gibi ürünler için dolu, fırtına, hortum, yangın, Deprem ve heyelan risklerinin neden olduğu miktar kaybı ve bu risklere ilave olarak sadece meyvelerde don riskinin neden olduğu kalite kaybı.

- Sera Sigortası; örtü altında üretilen bitkileri kapsamaktadır.

- Hayvan Hayat Sigortası: ön soy kütüğüne ve soy kütüğüne kayıtlı süt sığırları için her türlü hayvan hastalıkları ve gebelik, doğum yada cerrahi müdahale, her türlü kazalar, yılan ve böcek sokmaları, zehirli çayır otları ve yeme bağlı zehirlenmeler, her türlü doğal afetler, ve güneş çarpmaları, yangın ve infilak sebebi ile meydana gelen ölüm ve mecburi kesim riskleri ile Yavru atma riski teknik şartlar, tarife ve talimatlar çerçevesinde sigorta kapsamındadır.

- Kümes Hayvanları sigortası.

- Su ürünleri sigortası.

Konu ile ilgili olarak 28 Kasım 2008 tarihinde saat 11.30 da Ödemiş Belediyesi Kültür evinde Tarım İlçe Müdürlüğü, Merkez Tarım Kredi Kooperatifi ve Güven Sigorta nın katılımı ile toplantı yapılacaktır. Tüm üreticilerimiz ve ilgilenenler davetlidir.