Ödemiş Malmüdürlüğünce 12.07.2018 tarihinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/a maddesine göre satış ihalesi yapılacak olan " Tescilli Motosikletlerin  Demir olarak" ilana ait liste aşağıda sunulmuştur.