İZMİR VALİLİĞİ                                                                                                           
İL TÜTÜN KONTROL KURULU KARARLARI

4207 Sayılı kanunda değişiklik yapan, 19 Ocak 2008 tarihli resmi gazete yayımlanan 5727 sayılı "Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun" birçok hükmünün 19 Mayıs 2008 tarihinde yürürlüğe girdiği için ilimizde kanunun hükümlerinin uygulanmasına açıklık getirmek, konu ile ilgili çalışmalara öncülük edip, örnek teşkil etmek, sigara içme alışkanlığının azaltılması, sigara içmeyenlerin korunması, kişilerin, özellikle çocuk ve gençlerin sigaranın zararları hakkında daha etkin bir şekilde bilgilendirilip, bilinçlendirilmesi, kanun kapsamında hükümlerin titizlikle uygulanmasının sağlanması, tüm Kamu. Özel Kurumlar, Kuruluşlarca yerine getirilecek düzenlemelerin izlenmesi için gerekli tedbirleri almak üzere;

Valilimiz Koordinatörlüğü'nde; İlgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımı ile Sağlık Müdürlüğünce oluşturulan 'İzmir Tütün Kontrol Kurulu' Vali Yardımcısı Sayın Aydın ALPER başkanlığında toplanarak kanunun uygulanması hususunda aşağıdaki kararlar alınmıştır:

4207 Sayılı Yasada değişiklik yapan 5727 Sayılı Yasanın 2. maddesinin birinci fıkrasına göre: Tütün ürünleri (sigara, puro, pipo, nargile ve benzeri tütün yaprağından elde edilmiş tüm ürünler) aşağıda tarifi yapılan yerlerde tüketilemez:

a) Kamu hizmet binalarının kapalı alanlarında,                                                                                                                                                                                                                             b) Koridorları dâhil olmak üzere her türlü:

-- Eğitim (okul, üniversite, dershane, kurs ve benzeri tüm kurum ve kuruluşlar); okul öncesi eğitim kurumlarının, dershaneler, özel eğitim ve öğretim kurumları dâhil olmak üzere ilk ve orta öğrenim kurumlarının, kültür ve sosyal hizmet binalarının kapalı ve açık (bahçeleri ve sınırları dâhiline giren benzeri yerlerde) alanlarında.

-- Sağlık ( hastane, sağlık merkezi, laboratuar, muayenehane, eczane ve benzeri kuruluşlar)

-- Üretim (fabrika, imalathane, tamirhane, servis ve benzeri tüm birimler)

-- Ticaret (şirket, depo, mağaza, dükkân, market, büro, iş hanı, alışveriş merkezleri ve içinde yer alan tüm bölümler, apartmanların ortak alanları, fuarlar, fuar içindeki stantlar, benzeri tüm birimler)

-- Sosyal (dernek, vakıf gibi sivil toplum kuruluşları, salonlar, düğün, nişan, kermes amaçlı tüm benzeri sosyal yerler)

-- Kültürel (sinema, tiyatro, konser, sergi, konferans, kütüphane ve benzeri kültürel amaçlı tüm binalar)

-- Spor (spor salonları, spor kulüpleri ve spor yapılan, spor ile bağlantılı tüm binalar)

-- Eğlence (internet kafeler, bowling salonları, ganyan, iddia gibi oyunlar oynan bayiler)

-- Özel hukuk kişilerine ait (avukat, mühendis, mimar, doktor, dişçi, veteriner gibi serbest meslek sahiplerinin büroları, berber, kuaför, güzellik salonu, her türlü hizmet veren ofisler, dükkânlar, bayilikler) (hiçbir kapalı alan istisna olmamak üzere) birden çok kişinin girebileceği (ikamete mahsus konutlar hariç) tüm binaların kapalı alanlarında, tütün ürünü içilecek hiçbir bölüm ayrılamaz.

c) Taksi hizmeti verenler dâhil olmak üzere karayolu, demiryolu, denizyolu ve havayolu toplu taşıma araçlarında, sürücüleri dâhil hiç kimse tütün ürünleri içemez. Taşıma aracı boşken ve hareket halinde olmadığı zamanlarda da sürücü ve diğer kişiler her ne surette olursa olsun bu araçlar içinde tütün ürünü içemezler. Şehir hatlarında çalışan, deniz yolu taşıma araçlarının (vapur, motor, deniz otobüsü, feribot) açık alanları da bu kapsama dahildir.

d) Özel hukuk kişilerine ait olan lokantalar ile kahvehane, kafeterya, birahane gibi eğlence hizmeti verilen işletmelerde, uygulama 19 Temmuz 2009 tarihinde yürürlüğe girecektir. Ancak bu yerlerin;

-- Bir kamu kurumuna ait olması, dernek veya kulüp lokali, sosyal tesis olması, sağlık, eğitim, kültür kurum kuruluşlarının içinde yer alması, otel, motel, tatil köyü gibi oluşumların içinde yer alması halinde,

-- Alışveriş merkezleri, fuarlar, hava limanı, istasyon, liman, iskele, otogar, toplu taşım araçlarının mola yerleri gibi konumlar içinde yer alması halinde, lokantalar ile kahvehane, kafeterya, birahane gibi yerler 19 mayıs 2008 tarihinde uygulama kapsamına girmiştir.

Ancak, alışveriş merkezlerinde tamamen bağımsız yer alan, ortak havalandırma sisteminden ayrı olan, alışveriş merkezine koku, duman gitmesi engellenmiş lokantalar ile kahvehane, kafeterya, birahane gibi yerlerde uygulama 19 Temmuz 2009 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Kapalı Alan: Sabit veya seyyar bir tavanı veya çatısı (çadır, güneşlik vb. dahil) olan, kapıları, pencereleri ve giriş yolları dışında bütün yan yüzeyleri geçici veya kalıcı olarak tamamen kapatılmış alanlar ile aynı şekilde tavanı veya çatısı olup yan yüzeylerinin yarısından fazlası kapalı bulunan yerler "kapalı alan" olarak değerlendirilecek ve bu alanlarda tütün ürünleri tüketilmesi önlenecektir.

2. fıkra: Yaşlı bakım evlerinde, ruh ve sinir hastalarının yatarak tedavi gördüğü birimlerde ve ceza infaz kurumlarında, şehirlerarası veya uluslar arası güzergâhlarda yolcu taşıyan denizyolu araçlarının güvertelerinde toplam alanın %10'unu geçmeyecek şekilde tütün ürünleri tüketilmesine mahsus alanlar oluşturulabilecektir. İzmir körfezinde yolcu ve araç taşımacılığı yapan tüm deniz taşıma araçlarında açık alanlar dahil tütün ve mamullerinin tüketilmesi kesinlikle yasaktır.

Bu alanlar, koku ve duman geçişini önleyecek şekilde tecrit edilmiş ve standartlara uygun havalandırma tertibatı ile donatılmış, tavanı, kapı ve pencereleri dışında dört tarafı sert zemin veya duvarla kaplı olacaktır. Alanların kapıları, yangın talimatları da dahil olmak üzere, mevcut diğer düzenlemelere uygun, mekanik kapanan kapılar şeklinde olacaktır. Alanların duvarlarında tütün ürünleri kullanımının zararlarını anlatan sağlık uyarıları (TAPDK nın www.tapdk.org.tr adresinde yer alan 12.05.2008 tarihli ve 4201 sayılı kurul kararında belirtilen usul ve esaslar uyarınca) görülebilir yerlere asılmış olacak ve kapılarında tütün ürünlerinin tüketimine mahsus alan olduğunu belirtir uyarı yazıları bulunacaktır. Denizyolu araçlarının güvertelerindeki alanlar ise, diğer yolcuların etkilenmesini önleyecek şekilde tecrit edilecek ve girişlerine gerekli uyarı yazıları asılacaktır.

Bu alanların 18 yaşın altındaki kişiler tarafından kullanılmasına izin verilmeyecektir.

3. fıkra:Otelcilik hizmeti verilen işletmelerin, tütün ürünleri tüketen müşterilerin konaklamasına tahsis edilmiş odalarında standartlara uygun havalandırma tertibatı bulunacaktır. Tahsis edilen bu odaların mümkün olduğunca aynı kat, koridor gibi müstakil ve tecrit edilebilir ayrı bölümlerde yer alması sağlanacaktır. Otellerin kapalı alan olarak sadece odalarında tütün ürünü içilebileceği için lobisi, koridorları, restoran ve barları dâhil hiçbir kapalı yerinde sigara içilemez. Resepsiyonda tütün ürünü içilebilen odaların bir tabloda ilan edilmesi gereklidir.

4. fıkra:Açık havada yapılan her türlü spor, kültür, sanat ve eğlence faaliyetlerinin yapıldığı yerler ile bunların seyir yerlerinde tütün ürünleri kullanılmayacak, bu tesislerde tütün ürünlerinin tüketilmesine mahsus alanlar oluşturulması halinde bu alanlar toplam seyir alanının %50'sini geçmeyecek ve ortamda bulunan diğer kişilerin etkilenmesini önleyecek şekilde düzenlenecektir.

Stadyumlar başta olmak üzere, açık havada yapılan tüm spor etkinlikleri, açık havada gerçekleştirilen konser, tiyatro ve benzeri sanat ve eğlence aktivitelerinin yapıldığı hem saha ve sahnede hem de seyircinin yer aldığı yerlerde tütün ürünleri içilemez. Bu tesislerde gerekirse yine açık havada olmak kaydı ile tütün ürünleri tüketenler için bir bölüm ayrılabilir. Bu bölümden diğer bölümlere duman koku gitmeyecek önlemler alınır. Bu alanlara 18 yaşını doldurmamış kişiler giremez.

 4207 sayılı kanunun Ceza hükümlerini düzenleyen 5. Madde 1. Fıkra:

Bu Kanunun 2 nci maddesinin birinci ve dördüncü fıkralarında belirtilen alanlarda tütün ürünleri tüketenler ile 3 üncü maddenin ikinci fıkrasına aykırı hareket edenler, 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 39 uncu maddesi hükümlerine göre; 3 üncü maddenin onikinci fıkrasına aykırı hareket edenler Kabahatler Kanununun 41 inci maddesi hükümlerine göre cezalandırılır.  

BU RAKAM HER YIL İLAN EDİLEN YENİDEN DEĞERLENDİRME ORANINA GÖRE 2008 YILI İÇİN 62.-YTL DIR.

5326 sayılı Kabahatler Kanununun 39 uncu maddesine göre cezalar:

(1) Kamu hizmet binalarının kapalı alanlarında tütün mamulü tüketen kişiye, ilgili idarî birim amirinin yetkili kıldığı kamu görevlileri tarafından 62.- YTL idarî para cezası verilir.

(2) Taksi ve Toplu taşıma araçlarında tütün mamulü tüketen kişiye 62.- YTL idarî para cezası verilir. Kabahatin özel hukuk kişileri tarafından işletilen toplu taşıma araçlarında işlenmesi halinde ceza ilk başvurulan kolluk birim yetkilileri tarafından verilir. Kamuya ait toplu taşıma araçlarında işlenmesi halinde idarî para cezası verme yetkisi bakımından birinci fıkra hükmü uygulanır.

(3) Özel hukuk kişilerine ait olan ve herkesin girebileceği binaların kapalı alanlarında bu yasağa aykırı hareket eden kişiye 62 YTL idari para cezası verilir. Bu ceza şikayet üzerine en yakın kolluk birimi (polis, jandarma, sahil güvenlik görevlisi ve belediye zabıtası) yetkililerince verilir.

5326 sayılı Kabahatler Kanununun 40. maddesine göre kimliği bildirmeme:

(1) Görevle bağlantılı olarak sorulması halinde kamu görevlisine kimliği veya adresiyle ilgili bilgi

vermekten kaçınan veya gerçeğe aykırı beyanda bulunan kişiye, bu görevli tarafından 62.-YTL idarî para cezası verilir.

(2) Açıklamada bulunmaktan kaçınması veya gerçeğe aykırı beyanda bulunması dolayısıyla kimliği belirlenemeyen kişi tutularak durumdan derhal Cumhuriyet savcısı haberdar edilir. Bu kişi, kimliği açık bir şekilde anlaşılıncaya kadar gözaltına alınır ve gerekirse tutuklanır. Gözaltına ve tutuklamaya karar verme yetkisi ve usulü bakımından Ceza Muhakemesi Kanunu hükümleri uygulanır.

(3) Kişinin kimliğinin belirlenmesi durumunda, bu nedenle gözaltına alınma veya tutuklanma haline derhal son verilir.

İşyeri sahip ve yöneticilerin sorumluluğu:

4207 sayılı kanunun 2. Fıkra 2 nci maddenin birinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında belirtilen yasakların uygulanması ve tedbirlerin alınması ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmeyen işletme sorumluları, işletme iznini veren kurum yetkilileri tarafından önce yazılı olarak uyarılır. Bu uyarı yazısı, ilgili işletme sorumlusuna tebliğ edilir. Bu uyarıya rağmen, verilen sürede yükümlülüklerini yerine getirmeyenler, belediye sınırları içinde belediye encümeni, belediye sınırları dışında mahalli mülki amir tarafından 500 YTL'dan 5.000 YTL'na kadar idarî para cezası ile cezalandırılır.

Bu Kanunla kendilerine yüklenen görevleri yerine getirmeyen memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında, ceza hukuku sorumluluğu saklı kalmak kaydıyla, tâbi oldukları mevzuatta yer alan disiplin hükümleri uygulanır.

Taksi, toplu kara taşıma araçları sürücüleri, gemi, deniz motoru kaptanları, hava taşıma pilotları aynı şekilde araçlarından sorumludurlar. Sorumlusu olduğu aracında tütün ürünü tüketenler tükettikleri için 62 YTL ceza hem de aracın sorumlusu oldukları için 5.000 YTL' sına kadar olan ceza ile karşı karşıya gelirler.

Yasanın uygulanmasını kolaylaştırıcı önlemler:

Tütün ürünlerinin tüketilmesi yasaklanan alanlarda tütün tüketimini çağrıştıran kül tablası gibi araçların bulundurulması yasaktır.

Kontrolün sağlanması Yasanın 4. Maddesi 1. Fıkrası:

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu; 3/1/2008 tarihli ve 5727 sayılı Kanun ile değişik 4207 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin beşinci fıkrasına istinaden, aynı maddenin birinci ve ikinci fıkraları uyarınca tütün ürünleri tüketiminin yasaklandığı yerlerde ve tütün ürünleri satışının yapıldığı yerlerde asılması gereken yasal uyarı yazıları ile tütün ürünlerinin tüketilmesine tahsis edilen alanlarda bulunması gereken sağlık uyarılarına ilişkin usul ve esasları 12.05.2008 tarihli, 4201 sayılı Kurul Kararı ile belirlemiş ve 17.05.2008 tarihli 26879 sayılı Resmi Gazete'de yayınlayarak yürürlüğe girmiştir. Bu itibarla;Tütün ürünleri tüketiminin yasaklandığı yerlerde ve tütün ürünleri satışının yapıldığı yerlerde asılması gereken yasal uyarı yazıları ile tütün ürünlerinin tüketilmesine tahsis edilen alanlarda bulunması gereken sağlık uyarı yazılarının bahse konu Kurul Kararında belirtilen şekilde olması zorunludur. Bu Kurul Kararına ( www.tapdk.gov.tr )adresinden ulaşılabilir.

Tütün ürünlerinin içilmesinin yasaklandığı yerlerde, yasal düzenleme ve buna uymamanın cezai sonuçlarını belirten uyarılar; salonlarda asgari on santimetrelik puntolarla, toplu taşım araçlarında üç santimetrelik puntolarla herkes tarafından görülebilir yerlere asılır. Ayrıca, tütün ürünlerinin tüketilmesine tahsis edilen alanlarda tütün ürünleri kullanımının tehlikelerini anlatan sağlık uyarıları herkes tarafından görülebilir yerlere asılır.

Bu fıkradaki yükümlülüğe aykırı hareket edenler, mahallî mülkî amir tarafından 1000 YTL idarî para cezası ile cezalandırılır.

Deniz taşıtlarında, belirlenen alanların dışında güvertelerin tüm açık alanlarında tütün ve tütün ürünlerinin tüketilemeyeceği belirtilecektir.

Şehir içi toplu taşıma araçlarında uyarı afiş ve panolar Taksi ve Minibüsler için İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği tarafından, Belediye Otobüsleri ve deniz toplu taşıma araçları için İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından üretilecektir.

Kapalı alanlarda uyarı panoları, binaların büyüklüğüne göre, girişten başlamak üzere, her kata, katın birden çok bölümden oluşması durumunda her bölüme konulur. Bölmesi olmadığı halde geniş bir alan olması halinde o bölüme herkes tarafından görülebilecek şekilde, birden çok pano asılması gereklidir. Fabrika, atölye, geniş bürolar, spor salonları, fuayeler, alışveriş merkezleri, marketler bu kapsamda değerlendirilir. Ayrıca okul, dershane bahçeleri, stadyumlar, açık hava sanat, kültür faaliyetlerinin yapıldığı alanlarda da birden çok, ihtiyaç olduğu kadar pano konulması gereklidir.

Diğer koruyucu önlemler

MADDE 3 - (1) Tütün ürünlerinin ve üretici firmaların isim. marka veya alâmetleri kullanılarak her ne suretle olursa olsun reklâm ve tanıtımı yapılamaz. Bu ürünlerin kullanılmasını özendiren veya teşvik eden kampanyalar düzenlenemez. Tütün ürünleri üreten ve pazarlamasını yapan firmalar, her ne surette olursa olsun hiçbir etkinliğe isimlerini, amblemlerini veya ürünlerinin marka ya da işaretlerini kullanarak destek olamazlar.

(2) Tütün ürünleri sektöründe faaliyet gösteren firmaların isimleri, amblemleri veya ürünlerinin marka ya da işaretleri veya bunları çağrıştıracak alâmetleri kıyafet, takı ve aksesuar olarak taşınamaz.

Bu yasakların konusunu oluşturan her türlü eşya hakkında mahallî mülkî amir tarafından yasal işlem başlatılır. Bu kanunun 3. maddesinin 2., 4. ve 14. fıkralardaki yasakların konusu oluşturan her türlü eşya ile 4. maddesinin 3. ve 4. fıkralarının konusunu oluşturan tütün ürünlerinin mülkiyetinin kamuya geçirilmesine mahalli mülki amir tarafından karar verilir.

(3) Tütün ürünleri sektöründe faaliyet gösteren firmalara ait araçlarda bu ürünlere ilişkin markaların tanınmasını sağlayacak bir uygulamaya gidilemez.

(4) Firmalar her ne amaçla olursa olsun üretilen ve pazarlaması yapılan tütün ürünlerini bayilere veya tüketicilere, teşvik, hediye, eşantiyon, promosyon, bedelsiz veya yardım olarak dağıtamazlar.

Bu yasakların konusunu oluşturan her türlü eşyanın mülkiyetinin kamuya geçirilmesine mahallî mülkî amir tarafından karar verilir.

(5) Her ne amaçla olursa olsun, tütün ürünlerinin isim, logo veya amblemleri kullanılarak bildirim yapılamaz, basın-yayın organlarına ilân verilemez.

Bu maddede, yukarıdaki fıkralarındaki yasakların her birine aykırı hareket edenler, 50.000 YTL'dan 250.000 YTL'na kadar idari para cezası ile cezalandırılır. Bu cezaya karar vermeye Tütün Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) yetkilidir.

Bu nedenle ihlallerin, yapılacak tespitle Tütün Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (Telefon: 0232 388 41 04- 388 64 11, Faks: 0232 388 21 99) bildirilmesi gerekmektedir.

(6) Televizyonda yayınlanan programlarda, filmlerde, dizilerde, müzik programlarında, reklam ve tanıtım filmlerinde tütün ürünleri kullanılamaz, görüntülerine yer verilemez.

İlgili fıkradaki yasağın görsel yayın yoluyla ihlal edilmesi halinde; yerel yayın yapan kuruluşlar, bin Türk Lirasından beşbin Türk Lirasına kadar, bölgesel yayın yapan kuruluşlar, beşbin Türk Lirasından onbin Türk Lirasına kadar, ulusal yayın yapan kuruluşlar, ellibin Türk Lirasından yüzbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası ile cezalandırılır. Bu cezaya karar vermeye Radyo ve Televizyon Üst Kurulu yetkilidir.

Bu nedenle ihlallerin. Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna (Telefon: 0 232 455 78 85 - 425 78 85) bildirilmesi gerekmektedir.

(7) Sağlık, eğitim ve öğretim, kültür ve spor hizmeti verilen yerlerde tütün ürünlerinin satışı yapılamaz.

Bu fıkradaki yasağa aykırı hareket edenler, belediye sınırları içinde belediye encümeni, belediye sınırları dışında genel kolluk tarafından 1000 YTL idarî para cezası ile cezalandırılır.

(8) Tütün ürünleri 18 yaşını doldurmamış kişilere satılamaz ve tüketimlerine sunulamaz.

Bu fıkradaki yasaklara aykırı hareket edenler, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun "Sağlık için tehlikeli madde temini" başlıklı 194 üncü maddesi hükmüne göre (altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile) cezalandırılır.

Kolluk kuvvetleri ve zabıta tarafından bu durumun tespit edilmesi halinde ilgili sorumluların savcılığa sevk edilmesi gereklidir.

4207 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, perakende tütün ürünleri satışı yapılan reyon (bölüm), stand veya ödeme noktaları ile içerisine müşterilerin giremediği, sadece servis penceresinden satış yapılan büfe gibi yerlerde asılacak yasal uyarı yazıları;

Asgari A4 boyutunda, dikdörtgen şeklindeki beyaz zeminli kağıt veya uygun bir materyal üzerinde yer almalıdır.

Baskı yapılan materyalin beyaz zemini, köşeleri yuvarlatılmış kırmızı renkli ince çerçeve ile çerçevelenmelidir.

Baskı yapılan alanın üstte kalan azami % 25'lik kısmında; siyah renkli 18 rakamı ile bu rakamın altında büyük harflerle yazılmış 'YAŞ ALTI' ibaresinin, ortasından soldan sağa doğru çapraz şekilde bir kırmızı çubuk geçen kırmızı renkli bir daire içerisinde kapalı bulunduğu grafikten oluşan18 yaş altına satış yapılamaz sembolünü içermelidir.

En az iki santimetrelik puntoyla 'YASAL UYARI:' ibaresi kırmızı renkli, diğerleri siyah renkli olmak üzere, büyük harflerle yazılan 'YASAL UYARI: 18 YAŞINI DOLDURMAYANLARA SİGARA VE DİĞER TÜTÜN ÜRÜNLERİ SATILAMAZ; SATANLAR HAKKINDA YASAL İŞLEM YAPILIR." ibaresini içermelidir.

İtalik olmayacak şekilde, tercihen Haettenschweiler yazı fontu veya belirlenen özellikleri sağlayabilecek uygun bir yazı fontu kullanılarak Türkçe olarak yazılmalı ve yukarıda belirtilenlerin dışında başkaca işaret ve ibare içermemelidir.

Kırmızı renk kullanılması gereken yerlerde bayrak kırmızı kullanılmalıdır.

Yukarıdaki şartlara uygun olmak kaydıyla, kağıt, baskı, çıkartma ve yapıştırma gibi materyallere uygulanabilir.

Yasal uyarı yazıları ve sağlık uyarı örnekleri Tütün Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından belirlenmiştir. (www.tapdk.gov.tr) Kamu kurum ve kuruluşlarının bu afişleri bastırarak asması zorunludur.

Bu fıkradaki yükümlülüğe aykırı hareket edenler, mahalli mülki amir tarafından bin Türk Lirası idarî para cezası ile cezalandırılır.

(9) 18 yaşını doldurmamış kişiler, tütün ürünü işletmelerinde, pazarlanmasında ve satışında istihdam edilemez.

Bu fıkradaki yasağa aykırı hareket edenler, mahalli mülki amir tarafından her bir kişiyle ilgili olarak 1000 YTL idarî para cezası ile cezalandırılır.

(10) Tütün ürünleri, paket açılarak adet şeklinde veya daha küçük paketlere bölünerek satılamaz.

Bu fıkradaki yasağa aykırı hareket edenler, 4733 sayılı kanunun 8. maddesine göre 1.000 YTL'dan 10.000 YTL'na kadar cezai işlem uygulanır. Bu kanunun uygulanmasında Belediye sınırları içerisinde zabıta görevlileri, belediye sınırları dışında kolluk görevlileri sorumludur.

(11) Tütün ürünleri, yetkili satıcı olan yerlerin dışında; otomatik makinelerle, telefon, televizyon ve internet gibi elektronik ortamlarla satılamaz ve satış amacıyla kargo yoluyla taşınamaz.

(12) Tütün ürünleriyle ilgili izmarit, paket, ağızlık, kağıt ve benzeri atıklar çevreye atılamaz.

Bu fıkraya aykırı hareket edenler Kabahatler Kanununun 41 inci maddesi hükümlerine göre cezalandırılır.

Kabahatler Kanununun: MADDE 41. (1) (Tütün ürünleriyle ilgili izmarit, paket, ağızlık, kağıt ve benzeri atıkları) bunların toplanmasına veya depolanmasına özgü yerler dışına atan kişiye, 2008 yılı için 23 YTL idarî para cezası verilir.

(7) Bu kabahatler dolayısıyla idarî para cezasına belediye zabıta görevlileri karar verir.

(8) Bu kabahatler dolayısıyla meydana gelen kirliliğin kişi tarafından derhal giderilmesi halinde idarî para cezasına karar verilmeyebilir.

(9) Bu madde hükümleri, belediye sınırları içinde uygulanır.

Yasanın bu maddesinde, Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyeleri uyarı yazıları ile vatandaşları uyarması yönünde gerekli düzenlemeleri yapar. Bu kapsamda uyarı yazılarının kentin gereken yerlerine asılması, izmarit ve benzeri atıkların atımı için gerekli açık hava kül tablalarının oluşturulması gereklidir.

Her resmi kurum ve özel hukuka ait kuruluşlar, kişiler binalarını veya dükkânlarının önünde uygun bir yere veya yerlere izmaritlerin atılacağı açık havada kullanılabilen kül tablası veya kül tablaları koyar. Bu konuda Belediye Zabıtası gerekli denetimleri yapar.

(13) Tütün ürünleri, 18 yaşını doldurmamış kişilerin doğrudan ulaşacağı ve işletme dışından görülecek şekilde satışa arz edilemez. Tütün ürünleri satış belgesi olmaksızın ve satış belgesinde belirtilen yerin dışında satışa sunulamaz.

Büfe, bakkal gibi yerlerde tütün ürünleri vitrine konamaz, ürünlerin sergilendiği raflar işletmenin dışından görülemez.

Tütün ürünleri satış yerlerinde, yetkili satıcısı olduğunun belirten belgenin asılması zorunludur.

Bu maddenin uygulanması ve cezai işlemler 4733 sayılı yasa ile düzenlenmektedir.

(14) Her türlü sakız, şeker, çerez, oyuncak, kıyafet, takı, aksesuar ve benzeri ürünler tütün ürünlerine benzeyecek veya markasını çağrıştıracak şekilde üretilemez, dağıtılamaz ve satılamaz.

Bu fıkradaki ürünleri üretenler, belediye sınırları içinde belediye encümeni, belediye sınırlan dışında mahalli mülki amir tarafından 20.000 YTL'dan 100.000 YTL'na kadar idari para cezası ile cezalandırılır.

Bu yasakların konusunu oluşturan her türlü eşyanın mülkiyetinin kamuya geçirilmesine mahallî mülkî amir tarafından karar verilir.

İdari yaptırım kararlarının uygulama usul ve esaslarına ilişkin idari yaptırım karar tutanağı ve defter örneği www.havanikoru.org.tr adresinden temin edilmesi kurum ilgililerince sağlanmalıdır. Düzenlemeden ve işlemlerin takibinden kamu kurum ve kuruluşların birinci derece amirleri sorumludur

Yasa ile ilgili yönetmelik oluşturuluncaya kadar, İzmir İli sınırları dahilinde bu kararın hükümleri uygulanır. Yönetmeliğin yayınlanmasından sonra da yönetmeliğe aykırı olmayan hükümler geçerliliğini devam ettirir.

Alınan kararların ilimizdeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, ilgili özel sektör temsilcilerine gönderilmesine oy birliği ile karar verildi. 23.05.2008